Kouluille ja päiväkodeille

Tutustumaan meidän maatilaan

Haluamme tilanamme tarjota peruskouluille mahdollisuuden tutustua maatalouteen ja nähdä ruoantuotantoa sen omassa ympäristössään. Tämän vuoksi vastaanotamme noin puolet vuodesta koululais- ja päiväkotiryhmiä tutustumaan tilamme toimintaan.

Vierailuista halutaan sopia hyvissä ajoin, jotta pystymme omasta kalenteristamme varaamaan riittävästi aikaa ja hankkimaan vierailijoille suojavarusteet. Tiesittehän, että MTK tukee oppilaistosten vierailuja maatiloilla maksamalla bussikuljetukset.

Puhumaan oppitunnille maataloudesta

Oppitunteja maataloudesta eri teemoilla ja eri-ikäisille lapsille tulen mielläni pitämään oman kalenterini mahdollisuuksien mukaan. Olkaa minuun hyvissä ajoin yhteydessä. Pitämäni opptunnit sisältävät paljon kuva ja videomateriaalia, joten tylsistä presentaatioista ei tässä ole kyse.