Yhtenä maailman vanhimmista nautaroduista pidetään simmentalia, Sveitsin Simme-joen laaksossa kehittynyttä nautaa. Jo keskiajalta löytyy mainintoja punaisesta valkolaikkuisesta simmentalista. Rodusta pidettiin, sillä se tuotti maitoa hyvin juuston ja voin valmistukseen sekä toimi mainiona vetojuhtana. Sveitsiläisille simmental on kansallisaarre, jonka vientiä ulkomaille jopa rajoitettiin 1785, jotta oman maan tarpeet voitiin turvata. Vuonna 1806 perustettiin simmentalien ensimmäinen rotukirja Bernissä. Simmentalia pidettiin erinomaisena rotuna, sillä se soveltui ominaisuuksiltaan selkä maidon-, että lihantuotantoon.

1800-luvulla alettiin simmentalia viemään ahkerasti ulkomaille, Venäjälle ja Itä-Eurooppaan. USA:n rotua alettiin viemään vasta 1880-luvulla ja vasta 1920-luvulla aloitettiin rodun vieminen Argentiinaan ja Brasiliaan.